• امروز جمعه, 20 تیر 1399 - Fri 07 10 2020
 • شورای اسلامی روستای باغ آسیا

  مقاله ها

  پذیرش بهورز در خانه بهداشت باغ آسیا

  دانشگاه علوم پزشکي گناباد درنظر دارد از طريق آزمون تعداد محدودي بهورز جهت خانه هاي بهداشت خود جذب نمايد لذا متقاضيان مي توانند از طريق سامانه استخدام علوم پزشکی گناباد ازتاريخ 93/8/19 ثبت نام نمايند

  ارسال نظر

  کد امنیتی
  بارگزاری مجدد